Suara Anda . Kita Tengar - Apakah pandangan anda terhadap GST?

by JCI Mines
in Conjunction of JCI Malaysia Project Impact 100

This survey had reached maximum responses required. Phase 2 will be launching soon, stay tuned ;)
 
Kajian Kesan GST pada Perbelanjaan Keluarga

 
Berdasarkan kepada pengalaman anda, sejauh manakah GST telah mempengaruhi perbelanjaan kekeluargaan anda? Sila pilih jawapan yang tepat.

 
Pengangkutan *

 
Makanan *

 
Pendidikan *

 
Barangan runcit *

 
Penjagaan kanak-kanak *

 
Belanja Am *

 
Pinjaman/Sewa (Rumah/Kereta) *

 
Rekreasi/hiburan *

 
Data Demograf

 
Jantina * 
Status Perkahwinan *


 
Status Pekerjaan *


 
Status Pendidikan *


 
Sila tandakan pada ungkapan/ayat/fasa yang paling menggambarkan persetujuan anda: *


 
Saya ada pandangan lain ... ...

 
Terima kasih atas penyertaan

Kita berjanji bahawa tiada identiti individu akan digunakan, kerana kita juga tiada pengetahuan tersebut.
     
Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform